نمایندگی رنگ سحر

نمایندگی رنگ سحر

واحد تحقیق و توسعه به عنوان متولی انجام طرح‌های تحقیقاتی فعالیت دامنه‌داری را در راستای ارتقاء سطح دانش و فنآوری و کاهش فاصله آن با رقبا دردست انجام دارد.واحد تحقیق و توسعه در راستای استراتژی

read moreقیمت چسب رازی

گروه صنعتی رازیگروه صنعتی رازی در سال 1359 پایه ریزی شد و این ایده ابتدا با تشکیل شرکت شیمیایی رازی برای تولید انواع چسب های صنعتی و خانگی شکل گرفت که در سال 1361 به تولید رسید. شرکت شیمیایی رازی سال

read more

خريد ملك در استانبول

چه مدارکی لازم است برای خرید ملک در ترکیهاگر مدارک زیر را به همراه خود داشته باشید خرید ملک در استانبول با سرعت بیشتر و بدون هیچ اشکالی انجام خواهد شد:گذرنامهگرفتن کد مالیاتی محلیافتتاح حساب ب

read more